Lorem ipsum

Välkommen till Hurtig & Partners

En advokatbyrå med inriktning mot brottmål


Advokaterna Hurtig & Partners är en advokatbyrå som kan erbjuda specialistkompetens inom flera områden som rör privatpersoner. Vår huvudsakliga inriktning är brottmål. Vi har idag fem kontor runt om i Sverige och ett stort antal handplockade jurister till din hjälp.

Vi arbetar företrädesvis med försvararuppdrag, men vi åtar oss även uppdrag som målsägandebiträde och särskild företrädare för barn. Härutöver åtar vi oss uppdrag inom familjerätt, socialrätt och migrationsrätt. Vi bistår även enskilda personer och företag med utredningar om brott och kan då erbjuda ett team av erfarna advokater. Våra medarbetare är människor med engagemang och kunskap som alltid strävar efter att våra klienters intressen tas tillvara på allra bästa sätt. Vi har dessutom en egen utredningsgrupp som kan biträda i såväl stora som små ärenden.

Verksamhetsområden

Advokaterna Hurtig & Partners Utredningsgrupp

Utredningsgruppen

Vi arbetar alltid proaktivt


Vi på Hurtig & Partners arbetar proaktivt och har därför, som enda advokatbyrå i Sverige, en egen utredningsverksamhet. Utredningsgruppens arbete har rönt stor framgång i mål av både allvarlig och mindre allvarlig karaktär. Utredningsgruppen består av Jan Olsson, tidigare kriminalkommissarie och en av landets mest erfarna brottsplatsutredare samt Pål Johansson,
även han före detta polis med mångårig erfarenhet av utredningsarbete, inte minst vad gäller polisförhör. Tillsammans bistår de våra advokater i såväl större som mindre ärenden. Genom deras erfarenheter från tidigare verksamhet tillför de en bredare syn och kompetens som många gånger kan vara av avgörande betydelse för Dig som klient.