Anlita en försvarare från Hurtig & Partners Stockholm kontor

Försvarsadvokat Stockholm

Försvarsadvokat Stockholm


Letar du efter en kompetent Försvarsadvokat i Stockholm?

Försvarsadvokat Stockholm -Advokatfirman Hurtig & Partners – Stockholm

En riktigt kompetent Försvarsadvokat i Stockholm kan vara bra att tänka på för den som är misstänkt för brott då den som är misstänkt för brott  i de flesta fall har rätt till en offentlig försvarare som förordnas av tingsrätten. För dig som är misstänkt finns rätten att begära den försvarare som du önskar.

 


 

Är du eller närstående misstänkt och/eller anhållen/häktad?

Då skall en offentlig försvarare förordnas för personen i fråga förutsatt att personen i fråga begärt detta.

En Offentlig Försvarsadvokat Stockholm skall också på begäran förordnas för den som är misstänkt för ett brott, för vilket inte är stadgat lindrigare straff än fängelse i sex månader.

Offentlig försvarare eller Försvarsadvokat Stockholm skall därutöver förordnas om den misstänkte är i behov av en FörsvarsadvokatStockholm med hänsyn till utredningen av brottet, om försvarare behövs med hänsyn till att det är tveksamt vilken påföljd som skall väljas och det finns anledning att döma till annan påföljd än böter eller villkorlig dom eller sådana påföljder i förening eller om det i övrigt föreligger särskilda skäl med hänsyn till den misstänktes personliga förhållanden eller till vad målet rör.

 


Vad gör en Försvarsadvokat?

Försvarsadvokatens uppdrag är att med nit och omsorg tillvarata den misstänktes rätt och i detta syfte verka för sakens rätta belysning där genuint engagemang och hög kompetens är fundamentalt för att den misstänkte skall få en rättvis prövning i domstol.

 

Vi ser helt enkelt till att Du får en rättvis behandling av polis och åklagare samt får en rättvis rättegång.

Du bör inte delta i polisförhör, utan att Du först konsulterat advokat och Du har alltid rätt att ha Din försvarare med vid polisförhör. Om Du har blivit kallad till polisförhör, men ännu inte fått någon offentlig försvarare, bör Du kontakta polisen och berätta om Du önskar viss advokat som Din offentlige försvarare.

Du kan även kontakta oss, så kommer vi att sköta kontakten med polis eller åklagare.

Med hjälp av en Försvarsadvokat Stockholm från Hurtig & Partners garanterar vi dig ett engagerat och kunnigt försvar.

På byrån arbetar några av landets mest namnkunniga och skickliga försvarare sida vid sida för att varje dag leverera vad vi kallar ett bättre försvar. För dig som klient innebär det ofta en stor fördel att i domstolen biträdas av en skicklig försvarare.

Våra Försvarsadvokater i Stockholm arbetar dessutom nära och tillsammans med utredningsgruppen för att få saken belyst närmare och ur fler synvinklar.

 

Klicka här för mer information om vad en försvarsadvokat gör!


Kontakta din Försvarsadvokat i Stockholm idag genom uppgifterna nedan:

STOCKHOLM:
Advokaterna Hurtig and Partners
Kungsbroplan 2, 112 27 Stockholm
Tel: 08 – 662 44 44
Fax: 08 – 662 44 06


Hurtig & Partners är en utav Sveriges främsta Advokatfirmor och är främst verksamma inom:

Offentligt försvar

Privat försvar

Resningsärenden

Målsägandebiträde

Asyl- och migrationsrätt

Familjerätt

Socialrätt

Särskild företrädare för barn


Du kan också läsa mer om våra medarbetare på Hurtig & Partners nedan:

Våra medarbetare är vår allra viktigaste resurs. Det är därför vi ställer stora krav på de personer vi anställer.

Vill du vara en spelare i vårt lag bör du ha ett genuint intresse av att arbeta med humanjuridik i allmänhet och brottmål i synnerhet.

Vi förutsätter att du har goda juridiska kunskaper, är noggrann, stresstålig och analytisk.

För att trivas hos oss behöver du dessutom vara orädd och bry dig om människor.

Hos oss får du som ung jurist arbeta i team med partners, driva ärenden tillsammans med seniora kollegor och ha klientkontakter tidigt i karriären. Det tror vi skapar delaktighet och goda förutsättningar för att både trivas och lyckas i sin roll.

För oss är det viktigt att alla medarbetare både trivs och utvecklas i arbetet.

Vi tar även från tid till annan emot praktikanter, företrädesvis från juristprogrammen.

Om du vill arbeta på en modern byrå som erbjuder omväxlande arbetsuppgifter, där arbetsglädje och gemenskap är ledord för verksamheten, kommer du att trivas hos oss.

Din intresseanmälan skickar du till goteborg@ahap.se.