Medarbetare

Björn Hurtig

Björn Hurtig
Advokat och delägare
Member of The Swedish Bar Association, partner
bjorn@ahap.se
+46 70-725 42 10

Björn har en gedigen erfarenhet av uppdrag som försvarare. Han har varit försvarare i många omfattande och komplicerade brottmål och han har också arbetat med flera av de senaste årens mest uppmärksammade resningsärenden. Björn är flitigt anlitad som föreläsare vid såväl universitet som vid andra kurser.

Magnus Johansson

Magnus Johansson
Advokat och delägare
Member of The Swedish Bar Association, partner
magnus.johansson@ahap.se
+46 70-77 70 664

Magnus är specialiserad på brottmål och arbetsrätt. Han arbetar företrädesvis som offentlig och privat försvarare samt som ombud i arbetsrättsliga tvister. Magnus har läst juridik i Lund och i Australien och han har tidigare arbetat som tingsnotarie samt vid bl.a. advokatfirmorna Vinge och Glimstedt respektive Althin i Stockholm.

Anders Segerblom

Anders Segerblom
Advokat och delägare
Member of The Swedish Bar Association, partner
anders.segerblom@ahap.se
+46 70-540 50 77

Anders är född 1966 i Borås och läste juridik i Lund. Han har därefter varit tingsnotarie vid Ljungby tingsrätt och arbetat på Åklagarmyndigheten i Borås. Han blev ledamot av Sveriges Advokatsamfund 1997. Därefter har han varit verksam vid två affärsjuridiska advokatbyråer med ett kort avbrott som bolagsjurist hos ett kanadensiskt bolag. Anders har, allt sedan han blev advokat, åtagit sig uppdrag som försvarare och sysslar numera uteslutande med brottmål.

Thomas Håkansson

Thomas Håkansson
Advokat
Member of The Swedish Bar Association
thomas@ahap.se
+46 70-970 96 26

Thomas studerade juridik och kriminologi vid Stockholms universitet. Sedan 2005 har Thomas arbetat på olika advokatbyråer med inriktning mot brottmål. Thomas arbetar som försvarare eller målsägandebiträde, men åtar sig även uppdrag inom andra områden.

Jonas Westbring

Jonas Westbring
Advokat
Member of The Swedish Bar Association
jonas@ahap.se
+46 70-349 10 11

Jonas har studerat juridik vid Göteborgs universitet. Efter jur.kand-examen 2001 har han varit notarie på Uddevalla tingsrätt samt arbetat som biträdande jurist/advokat på andra advokatbyråer. Jonas undervisar i juridik vid Högskolan Väst.

Arash Raoufi

Arash Raoufi
Advokat
Member of The Swedish Bar Association

arash@ahap.se
+46 70-722 42 94

Arash arbetar inom byråns samtliga verksamhetsområden. Han tog sin examen vid Göteborgs universitet, men har även studerat vid The University of North Carolina i USA. Innan Arash började hos Advokaterna Hurtig & Partners arbetade Arash som tingsnotarie samt på Setterwalls Advokatbyrå. Arash talar persiska, dari och engelska.

Johan Rainer

Johan Rainer
Advokat
Member of The Swedish Bar Association

johan@ahap.se
+46 70-914 85 85

Johan har läst juridik och filosofi vid Stockholms universitet. Han har arbetat som tingsnotarie vid Stockholms tingsrätt och därefter på Advokatfirman Thomas Martinson. Johan är verksam vid Stockholmskontoret och arbetar uteslutande med brottmål.

Byron Thörnström

Byron Thörnström
Biträdande jurist
Associate
byron@ahap.se
+46 723-87 29 69

Byron tog sin examen vid Lunds universitet. Hans examensarbete ”Infiltratörer och informatörer rättsäkerhetens marodörer” har blivit mycket uppmärksammat och lett till att Byron har föreläst vid bl.a. Polishögskolan. Byron arbetar inom byråns samtliga verksamhetsområden. Byron behärskar engelska och grekiska.

Saman Paknejad

Saman Paknejad
Biträdande jurist
Associate
saman@ahap.se
+46 70-971 39 62

Saman tog examen vid Göteborgs universitet och arbetar inom byråns samtliga verksamhetsområden, men med särskild inriktning på asyl- och migrationsrätt. Saman talar engelska persiska, dari och turkiska.

Viktor Törneke

Viktor Törneke
Biträdande jurist
Associate
viktor@ahap.se
+46 72-398 62 56

Viktor tog sin juristexamen vid Uppsala universitet och han har därefter varit tingsnotarie vid Göteborgs tingsrätt. Viktor arbetar inom byråns samtliga verksamhetsområden, med särskild inriktning på uppdrag som målsägandebiträde och som ombud i familjerättsliga tvister.

Payam Hatami

Payam Hatami
Biträdande jurist
Associate
payam@ahap.se
+46 70-226 68 39

Payam tog examen vid Örebros universitet och arbetar inom byråns samtliga verksamhetsområden, med särskild inriktning på asyl- och migrationsrätt, som målsägandebiträde och som ombud i familjerättsliga tvister. Payam började hos Advokaterna Hurtig & Partners den 1 augusti 2013 men har sedan tidigare erfarenhet från annan advokatbyrå. Payam talar engelska, persiska och dari. Payam har precis av avslutat sin karriär som professionell handbollsspelare.

Diana Shamoun

Diana Shamoun
Biträdande jurist
Associate
diana@ahap.se
+46 72-995 52 20

Diana tog sin juristexamen vid Uppsala universitet och hon har därefter varit tingsnotarie vid Södertörns tingsrätt. Diana arbetar inom byråns samtliga verksamhetsområden, med särskild inriktning på uppdrag som målsägandebiträde och som ombud i familjerättsliga tvister.
Diana började hos Advokaterna Hurtig & Partners den 13 januari 2014, men har sedan tidigare erfarenhet från annan advokatbyrå. Diana talar engelska och assyriska/syrianska.

Sebastian de Ciutiis

Sebastian de Ciutiis
Biträdande jurist
Associate
sebastian@ahap.se
+46 73-655 13 97

Sebastian de Ciutiis har en jur. kand. från Stockholms universitet och han har även studerat juridik i Italien vid LUISS-universitetet i Rom. Sebastian har tidigare arbetat som verkställande direktör för flera företag inom grafisk industri. Sebastian arbetar inom byråns samtliga verksamhetsområden men med särskild inriktning på uppdrag som målsägandebiträde och särskild företrädare för barn.

Peter Karlsson

Peter Karlsson
Utredare
Investigator
peter@ahap.se
+46 33-10 00 44
+46 70-881 65 64

Peter arbetar som utredare, och bistår juristerna med bl.a. egna brottsplatsundersökningar och granskning av förundersökningar. Peter har gedigen erfarenhet som utredare efter att ha arbetat som polis under 20 år.

Therese JuelThérèse Juel
Utredare
Investigator
therese@ahap.se
+46 70-971 80 79

Thérèse arbetar som utredare och har en bakgrund som journalist. Thérèse har bl.a. författat boken ”Fällda för sexövergrepp – om rättsfall i Sverige”.

Camilla H Hurtig

Camilla H Hurtig 
Sekreterare
camilla@ahap.se
+46 31-15 15 01
+46 33-10 00 44

Lisa Bjelkholm

Lisa Bjelkholm
Paralegal
lisa@ahap.se
+46 31-15 15 01

Anna Hagelin

Anna Hagelin
Ekonom
anna@ahap.se
+46 33-10 00 44