Verksamhetsområden

Målsägandebiträde

Advokaterna Hurtig and Partners Målsägandebiträde

Har Du blivit utsatt för brott kan Du ha rätt till ett målsägandebiträde. Kostnaden för målsägandebiträdet betalas av staten. Den som är brottsoffer i en brottmålsprocess befinner sig ofta i en svår och pressad situation. Om någon av våra advokater eller jurister blir Ditt målsägandebiträde kommer vi att göra allt för att Du skall känna Dig trygg under hela rättsprocessen och väl förberedd inför rättegången. Som Ditt målsägandebiträde kan vi hjälpa Dig med att driva skadeståndsanspråk i domstol och biträda Dig vid till exempel polisförhör. Du kan begära att viss advokat eller jurist utses till Ditt målsägandebiträde.