Verksamhetsområden

Asyl- och migrationsrätt

Advokaterna Hurtig and Partners Asyl- och migrationsrätt

Flera av juristerna på Hurtig & Partners har stor erfarenhet av asyl- och migrationsrätt. Vi arbetar bland annat med frågor kring uppehållstillstånd och utvisning. Juristerna på byrån talar flera språk, såsom asyriska/syrianska, persiska, farsi, dari, ryska, ukrainska, arabiska och turkiska. Du kan i många fall ha rätt till ett offentligt biträde, vilket är en kostnadsfri juridisk hjälp.