Verksamhetsområden

Familjerätt

Advokaterna Hurtig and Partners Familjerätt

Familjerätt kan avse till exempel äktenskapsskillnad eller barns vårdnad, umgänge och boende. Vi hjälper Dig i denna typ av ärenden men även med att upprätta bland annat äktenskapsförord, samboavtal, gåvobrev och testamenten. I familjerättsliga tvister kan Du ofta få rättshjälp eller rättsskydd ur Din hemförsäkring. Vi hjälper Dig att söka sådant bistånd.