Verksamhetsområden

Privat försvar

Advokaterna Hurtig and Partners Privat försvar

I samband med att en offentlig försvarare förordnas blir den misstänktes namn offentligt vid domstolen. Detta är såklart inte alltid önskvärt varför det kan vara lämpligt att anlita privat försvarare istället. Vid privat försvar blir klientens namn inte offentligt.

Det är inte alltid du har rätt till en offentlig försvarare. Vad som avgör detta är bland annat om brottet du är misstänkt för är mindre grovt eller på bötesnivå. Det är tingsrätten som fattar beslut om du har rätt till offentlig försvarare eller om du får stå kostnaden själv. Du har dock alltid en ovillkorlig rätt att ha en privat försvarare. Skillnaden är att du endast vid friande dom kan få ersättning för denna kostnad. Fälls du för brottet får du stå kostnaden själv.

I många fall kan ringa brott eller bötesbrott vara allt annat än ringa för Dig som privatperson. Kanske är din näringsverksamhet beroende av vissa tillstånd, eller så söker du arbeten där man måste vara ostraffad. Kanske vill du helt enkelt inte dömas för ett brott du inte begått. Oavsett vilka skäl du har för att tillvarata dina rättigheter så är du alltid välkommen att kontakta oss för ett möte och en konsultation.

Anlita en privat försvarare direkt redan innan du förhörs av polisen. Du har alltid rätt att ha en försvarare med när du förhörs. Skulle polisen vilja eller till och med kräva att få förhöra dig ändå har du alltid rätt att vara tyst och behöver inte yttra dig förrän du konsulterat en försvarare. Din tystnad innan du samtalat med din försvarare får inte hållas mot dig i en eventuell domstolsprocess. Kontakta oss om du vill veta mer om kostnaderna för privat försvar.