Verksamhetsområden

Resningsärenden

Advokaterna Hurtig and Partners Resningsärenden

Den som blivit dömd kan, under vissa förhållanden, få sin sak prövad igen, även om domen har vunnit laga kraft. Hos Hurtig & Partners finns stor erfarenhet av resningsärenden, där människor, tidigare dömda till fleråriga fängelsestraff, har blivit frikända.