Verksamhetsområden

Socialrätt

Advokaterna Hurtig and Partners Socialrätt

Vi biträder klienter mot myndigheter och inför domstol i mål om tvångsvård, enligt LVM, LPT, LVU och LRV. I sådana mål arbetar vi som offentliga biträden, en kostnadsfri juridisk hjälp. Om Du önskar biträde av någon av våra advokater eller jurister kan Du begära att just den personen skall förordnas som Ditt offentliga biträde.